Smart University Blueprint
(Al-Jamiah Al-Mubarakah)

Rangka Tindakan Universiti Pintar – Smart University Blueprint (Al-Jamiah Al-Mubaraqah) merangkumi 5 Kluster dan 13 inisiatif bagi menggerakkan usaha transformasi digital di USIM.

Tumpuan inisiatif selari dengan 7 prinsip asas Rangka Kerja ICT USIM yang menekankan kepada Maqasid Syariah, Revolusi Perindustrian, Berpaksikan Pelajar, Berpaksikan Data, Perisian Sumber Terbuka, Agile & Mobiliti serta Prosumerisme.

Pelan Strategik ICT (ISP)

Objektif ICT (ISP) USIM 2021-2025 :

  • Mencapai bidang-bidang keberhasilan utama yang ditetapkan.
  • Menggunakan sumber secara optimum.
  • Mengelakkan pembangunan projek-projek tidak terancang (ad-hoc).
  • Memastikan segala aktiviti dirancang dapat dicapai selaras dengan strategi disediakan.
  • Menjadi sumber rujukan utama dalam melaksanakan projek ICT USIM.