Bahagian Aplikasi Akademik dan Portal

NORWINI ZAIDI
Timbalan Pengarah

Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)

Email : norwini@usim.edu.my
Tel : 06-798 6049

Fungsi Bahagian Aplikasi Akademik & Portal

1.Bertanggung jawab merancang, menganalisis, memperoleh, membangun, menambahbaik, melaksana dan menyelenggara Sistem Aplikasi Akademik Universiti serta portal & mobile Universiti. Ini termasuk sistem berkaitan akademik, penyelidikan dan pelajar.

2.Memastikan aplikasi yang dibangunkan lengkap dengan fungsi sistem dan selamat dari serangan siber.

Unit-Unit Bahagian Aplikasi Akademik & Portal

Unit Akademik & Pelajar

Izwan Norzam
Izwan Norzam Ketua Unit

Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)
Email : izwan@usim.edu.my
Tel : 06-798 6052

Unit Portal & Mobile

Mohd Hatta Md Hassan
Mohd Hatta Md Hassan Ketua Unit

Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)
Email : hatta@usim.edu.my
Tel : 06-798 6095

Senarai Sistem Maklumat Bahagian Aplikasi Akademik & Portal