Bahagian Aplikasi Korporat & Kewangan

Fungsi Bahagian

1.Bertanggung jawab merancang, menganalisis, memperoleh, membangun, menambahbaik, melaksana dan menyelenggara Sistem Aplikasi Korporat & Kewangan Universiti serta sistem-sistem sokongan yang berkaitan dengan pengurusan pentadbiran Universiti.

2.Memastikan aplikasi yang dibangunkan lengkap dengan fungsi sistem dan selamat dari serangan siber.

Timbalan Pengarah

Yussavialina Hamdan
Pegawai Teknologi Maklumat (F48)
Email : vialina@usim.edu.my
Tel : 06-798 6008

Ketua Unit Aplikasi Korporat & Kewangan

Noorazera Azizan
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)
Email : noorazera@usim.edu.my
Tel : 06-798 6093

Ketua Unit Aplikasi Sokongan Sistem

Amirul Falanee Hasnan
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)
Email : amirul@usim.edu.my
Tel : 06-798 6043

Sistem Maklumat
Korporat & Kewangan