Bahagian Aplikasi Korporat & Kewangan

YUSSAVIALINA HAMDAN
Timbalan Pengarah

Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)

Email : vialina@usim.edu.my
Tel : 06-798 6008

Fungsi Bahagian Aplikasi Korporat & Kewangan

1.Bertanggung jawab merancang, menganalisis, memperoleh, membangun, menambahbaik, melaksana dan menyelenggara Sistem Aplikasi Korporat & Kewangan Universiti serta sistem-sistem sokongan yang berkaitan dengan pengurusan pentadbiran Universiti.

2.Memastikan aplikasi yang dibangunkan lengkap dengan fungsi sistem dan selamat dari serangan siber.

Unit-Unit Bahagian Aplikasi Korporat & Kewangan

Unit Aplikasi Korporat & Kewangan

Noorazera Azizan
Noorazera Azizan Ketua Unit

Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)
Email : noorazera@usim.edu.my
Tel : 06-798 6093

Unit Aplikasi Sokongan Sistem

Amirul Falanee Hasnan
Amirul Falanee Hasnan Ketua Unit

Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)
Email : amirul@usim.edu.my
Tel : 06-798 6043

Sistem Maklumat
Korporat & Kewangan