Bahagian Governan & Strategik

Fungsi Bahagian

1.Bertanggungjawab di dalam urusan pentadbiran dan kewangan di SDEC.

2.Membangun, mengemaskini dan memantau pelaksanaan Dasar ICT.

3.Bertindak sebagai PMO bagi projek-projek ICT.

4.Menjalankan audit dalaman bagi projek-projek ICT.

5.Menggerakkan kajian teknologi baharu ICT bagi tujuan pelaksanaan dan adaptasi di USIM.

6.Merancang dan memantau pelaksanaan latihan ICT staf serta kemajuan kerjaya staf teknikal.

Pengarah

Ts. Khadijah Chamili
Pegawai Teknologi Maklumat (F54)
Email : khadijah@usim.edu.my
Tel : 06-798 6007
Ketua Unit Latihan & Kemajuan ICT

Ts. Mohd Saiful Abdul Samad
Pegawai Teknologi Maklumat (F52)
Email : saiful@usim.edu.my
Tel : 06-798 8202

 

Ketua Unit Dasar, Kualiti & R&D

Nooraini A.Manan
Pegawai Teknologi Maklumat (F48)
Email : nooraini@usim.edu.my
Tel : 06-798 0000

Ketua Unit Pentadbiran, Kewangan & Penjanaan

Mohd Fadzwan Zakaria
Penolong Pendaftar (N41)
Email : fadzwan@usim.edu.my
Tel : 06-798 6041