Bahagian Governan & Strategik

KHADIJAH CHAMILI
Pengarah (F52)

Email : khadijah@usim.edu.my
Tel : 06-798 6007

Fungsi Bahagian Governan & Strategik

1.Bertanggungjawab di dalam urusan pentadbiran dan kewangan di SDEC.

2.Membangun, mengemaskini dan memantau pelaksanaan Dasar ICT.

3.Bertindak sebagai PMO bagi projek-projek ICT.

4.Menjalankan audit dalaman bagi projek-projek ICT.

5.Menggerakkan kajian teknologi baharu ICT bagi tujuan pelaksanaan dan adaptasi di USIM.

6.Merancang dan memantau pelaksanaan latihan ICT staf serta kemajuan kerjaya staf teknikal.

Unit-Unit Bahagian Governan & Strategik

Unit Latihan & Kemajuan ICT

Mohd Saiful Abdul Samad
Mohd Saiful Abdul Samad Ketua Unit

Pegawai Teknologi Maklumat (F52)

Email : saiful@usim.edu.my
Tel : 06-798 8202

Unit Dasar, Kualiti & R&D

Nooraini A.Manan
Nooraini A.Manan Ketua Unit

Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F48)
Email : nooraini@usim.edu.my
Tel : 06-798 0000

Unit Pentadbiran & Kewangan

Mohd Fadzwan Zakaria
Mohd Fadzwan Zakaria Ketua Unit

Penolong Pendaftar (N41)
Email : fadzwan@usim.edu.my
Tel : 06-798 6041