Bahagian Infrastruktur ICT

NOORAINI A. MANAN
Timbalan Pengarah

Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F48)

Email : nooraini@usim.edu.my
Tel : 06-798 0000

Fungsi Bahagian Infrastruktur ICT

Bertanggungjawab mengkaji, merancang dan menyediakan infrastruktur ICT (rangkaian, keselamatan ICT, pusat data, perkakasan ICT dan telekomunikasi) yang mencukupi, sedia dan selamat digunakan bagi menyokong pentadbiran, pengajaran dan pembelajaran di USIM.

Unit-Unit Bahagian Infrastruktur ICT

Unit Pengurusan Server & Keselamatan Siber

Arif Izwan Kusairi
Arif Izwan Kusairi Ketua Unit

Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)
Email : arifizwan@usim.edu.my
Tel : 06-798 0185

Unit Operasi & Khidmat Pengguna

Mohd Nasir Abdul Halim
Mohd Nasir Abdul Halim Ketua Unit

Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)
Email : nasirhalim@usim.edu.my
Tel : 06-798 6085

Unit Pusat Data

Noor Hafizah Abdullah
Noor Hafizah Abdullah Ketua Unit

Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)
Email : noorhafizah@usim.edu.my
Tel : 06-798 6601

Unit Rangkaian & Komunikasi

Fakrul Radzi Md Akhir @ Harun
Fakrul Radzi Md Akhir @ Harun Ketua Unit

Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)
Email : fakrul@usim.edu.my
Tel : 06-798 6095

Bantuan Infrastruktur ICT