SDEC @ 2019

SDEC telah berjaya menempa pelbagai pencapaian
dan sasaran berimpak dalam menerajui teknologi di USIM