‘Seminar Technology Update Universiti Awam 2019’

Objektif :

  • Memberi pendedahan teknologi daripada wakil Syarikat berdasarkan topik pilihan kepada Pegawai-Pegawai yang menguruskan Pusat Data dan pasukan Pembangunan Sistem Aplikasi Universiti Awam.
  • Memberi ruang kepada Pegawai-Pegawai Pusat Data dan Pasukan Pembangunan Sistem Aplikasi Universiti Awam berkolaborasi dan berkongsi pengalaman dalam menguruskan pangkalan data dan aplikasi sistem di universiti masing-masing.

  • Tarikh : 9 – 10 Disember 2019 (Isnin – Selasa)
  • Tempat : Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)