‘Seminar Technology Update Universiti Awam 2019’

 

Objektif :

  • Memberi pendedahan teknologi daripada wakil Syarikat berdasarkan topik pilihan kepada Pegawai-Pegawai yang menguruskan Pusat Data dan pasukan Pembangunan Sistem Aplikasi Universiti Awam.
  • Memberi ruang kepada Pegawai-Pegawai Pusat Data dan Pasukan Pembangunan Sistem Aplikasi Universiti Awam berkolaborasi dan berkongsi pengalaman dalam menguruskan pangkalan data dan aplikasi sistem di universiti masing-masing.

Muat Turun Slaid Pembentangan

Terima kasih dan sekalung penghargaan kepada semua pembentang yang terdiri daripada syarikat-syarikat
dan wakil universiti awam yang telah berkongsi segala teknologi dan pengalaman di Seminar Technology Update Universiti Awam 2019.
Dapatkan slide-slide yang boleh dimuat turun untuk rujukan anda di sini.