SMART UNIVERSITY USIM

Program Smart University USIM
merupakan sebahagian agenda ICT dalam menyokong ‘Industrial Revolution’ IR 4.0
yang selari dengan tujahan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
Di bawah program Smart University USIM terdapat 12 inisiatif
yang sedang dan akan digerakkan.

DIGITAL LIBRARY

Pemilik : Perpustakaan

Ketua Projek
Pn. Nor Azzah Momin
(Ketua Pustakawan)

Projek
* Open Access
* eBook
* Audio Book

SMART MASJID

Pemilik : Pusat Islam

Ketua Projek
En. Mohammad Aizuddin Abdul Aziz
(Pengarah Pusat Islam)

Projek
* Masjid Management System

SECURE CAMPUS

Pemilik : Jabatan Keselamatan

Ketua Projek
Kapten Abdul Wahab Mat Zin
(Pengarah Jabatan Keselamatan)

Projek
* Smart Barrier   * Access Door
* BYOD Management
* Cyber Security

FLEXIBLE EDUCATION

Pemilik : Pejabat Tim. Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

Ketua Projek
Prof. Dr. Abdul Rahim Abdul Rahman
(Timb. Naib Canselor
Akademik & Antarabangsa)

Projek
* MOOC  * GOALS
* Open Distance Learning (ODL)
* Augmented Reality (AR)
* Virtual Reality (VR)

LEARNING SPACE

Pemilik : Pejabat Tim. Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

Ketua Projek
Prof. Dr. Abdul Rahim Abdul Rahman
(Timb. Naib Canselor
Akademik & Antarabangsa)

Projek
* Pusat Islam
* FPQS (Makmal Hadith)
* FEM (Investment Lab)
* FSU (Studio Falaq)
* Perpustakaan

INTERACTIVE WEBSITE

Pemilik : Pusat Komunikasi Strategik (StraComm)

Ketua Projek
En. Hammad Farhi Mohd Saudi
(Pengarah Pusat Komunikasi Strategik)

Projek
* Chatbot
* Social Media Integration

COMPLIANCE & SAFETY

Pemilik : System Development & Engineering Centre (SDEC)

Ketua Projek
Pn. Khadijah Chamili
(Pengarah SDEC)

Projek
* ISMS Certification
* ICT Policy
* Smart People

SMART HEALTH

Pemilik : Pusat Kesihatan Universiti

 

Ketua Projek
Dr. Nik Mohd Shafikudin Bin Md Taujuddin
(Pengarah Pusat Kesihatan Universiti)

CASHLESS CAMPUS

Pemilik : Jabatan Bendahari

Ketua Projek
Dato’ Haji Mohd Abd Rasid Mohd Fadzil
(Bendahari)

Projek
* eWallet

SMART ATTANDENCE

Pemilik : Jabatan Pendaftar

Ketua Projek
Dato’ Muhammad Haizuan Rozali
(Pendaftar)

Projek
* Staff & Student
* Mobile Apps * IoT (Beacons)
* Facial Recognition

DASHBOARD USIM

Pemilik : Unit Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Ketua Projek
Prof. Madya Dr. Madihah Binti Mohd Saudi
(Ketua Pegawai Maklumat)

Projek
* Data Analytic
* Forecasting

SMART BUILDING

Pemilik : Jabatan Pengurusan & Pembangunan Fasiliti (JPPF)

Ketua Projek
Ir. Azahar Bin Awalludin
(Pengarah Jabatan Pengurusan & Pembangunan Fasiliti)

Projek
* IoT