SMART UNIVERSITY USIM

Program Smart University USIM
merupakan sebahagian agenda ICT dalam menyokong ‘Industrial Revolution’ IR 4.0
yang selari dengan tujahan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
Di bawah program Smart University USIM terdapat 12 inisiatif
yang sedang dan akan digerakkan.

DIGITAL LIBRARY

Pemilik : Perpustakaan

Ketua Projek
Pn. Nor Azzah Momin
(Ketua Pustakawan)

Projek
* Sistem Repositori Penyelidikan USIM
* Sistem Pengurusan Ilmu
* Sistem Pengurusan Dokumen
* Sistem Pengurusan Jurnal

SMART MASJID

Pemilik : Pusat Islam
 

Ketua Projek
Dr. Asharaf Mohd Ramli
(Pengarah Kompleks Islam Tunku Mukhriz)

Projek
* Masjid Management System

SECURE CAMPUS

Pemilik : Jabatan Keselamatan

Ketua Projek
Kapten Abdul Wahab Mat Zin
(Pengarah Jabatan Keselamatan)

Projek
* Naiktaraf Keselamatan Kampus (Strengthen Secure and Safety Campus)

FLEXIBLE EDUCATION

Pemilik : Pejabat Tim. Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

 

Ketua Projek
Prof. Dr. Mohd Radhi Ibrahim
(Timb. Naib Canselor
Akademik & Antarabangsa)

Projek
* Massive Open Online Courses
*e-Gamifikasi
* Blendend Learning
* Kursus Microcredential
* Learning Management System (LMS)

LEARNING SPACE

Pemilik : Pejabat Tim. Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

 

Ketua Projek
Prof. Dr. Mohd Radhi Ibrahim
(Timb. Naib Canselor
Akademik & Antarabangsa)

Projek
* FPQS (Makmal Hadith & Makmal Taranum)
* FEM (Investment Lab & Simulation Lab)
* FSU (Falaq Digital Learning Space)
* FKP (Bilik Kaunseling)
* FKAB (Digital Interactive Architecture Smart Learning Space)
* Learning Space Perpustakaan USIM
*Multimedia Creator Space (SDEC)
* Postgraduate Interactive Learning Space

 

INTERACTIVE WEBSITE

Pemilik : Pusat Komunikasi Strategik (StraComm)

Ketua Projek
Dr. Hammad Farhi Mohd Saudi
(Pengarah Pusat Komunikasi Strategik)

Projek
* Chatbot
* Social Media Integration

COMPLIANCE & SAFETY

Pemilik : System Development & Engineering Centre (SDEC)

Ketua Projek
Ts. Khadijah Chamili
(Pengarah SDEC)

Projek
* ISMS Certification dan Polisi ICT
* Pengurusan Perubahan Perkhidmatan Digital

SMART HEALTH

Pemilik : Pusat Kesihatan Universiti

Ketua Projek
Dr. Nik Mohd Shafikudin Bin Md Taujuddin
(Pengarah Pusat Kesihatan Universiti)

* Sistem Pengurusan MyHealth

CASHLESS CAMPUS

Pemilik : Jabatan Bendahari

 

Ketua Projek
Pn. Siti Nurbaya Ismail
(Pemangku Bendahari)

Projek
* eWallet
* ePerolehan

SMART ATTANDENCE

Pemilik : Jabatan Pendaftar

Ketua Projek
Dato’ Muhammad Haizuan Rozali
(Pendaftar)

Projek
* Student Attendance/Staff Attendance

DASHBOARD USIM

Pemilik : Pejabat Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik & Pengantarabangsaan)

 

Ketua Projek
Penolong Naib Canselor
(Perancangan Strategik & Pengantarabangsaan)

Projek
* Pelangi @ Dashboard

SMART BUILDING

Pemilik : Jabatan Pengurusan & Pembangunan Fasiliti (JPPF)

Ketua Projek
Ir. Azahar Bin Awalludin
(Pengarah Jabatan Pengurusan & Pembangunan Fasiliti)

Projek
* Penggunaan Smart Energy
* Unified Communication (UC)

ACADEMIA MANAGEMENT SYSTEM

Pemilik : Pejabat Ketua Pegawai Maklumat

Ketua Projek
Prof. Madya Ts. Dr. Madihah Mohd Saudi
Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Projek
*Academic Information System (AIS)
* Portal Alumni
* Smart Transport