Misi & Visi SDEC

Visi

Memartabatkan kecemerlangan ilmu dan insan berteraskan ICT.

Misi

Memperkasa infostruktur & infrastruktur ICT untuk menyokong persekitaran akademik dan pentadbiran universiti secara optimum dan kos efektif.

Tagline

#leadandinnovate