BAHAGIAN APLIKASI
AKADEMIK & PORTAL

FUNGSI BAHAGIAN

  • Bertanggung jawab merancang, menganalisis, memperoleh, membangun, menambahbaik, melaksana dan menyelenggara Sistem Aplikasi Akademik Universiti serta portal & mobile Universiti. Ini termasuk sistem berkaitan akademik, penyelidikan dan pelajar.
  • Memastikan aplikasi yang dibangunkan lengkap dengan fungsi sistem dan selamat dari serangan siber.

Ketua Bahagian

Ts. Norwini Zaidi
Pegawai Teknologi Maklumat (F48)
Email : norwini[at]usim.edu.my
Tel : 06-798 6049

Ketua Seksyen Aplikasi Akademik & Pelajar

Izwan Norzam
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)
Email : izwan[at]usim.edu.my
Tel : 06-798 6052

Ketua Seksyen
Portal & Mobile

Ts. Mohd Hatta Md Hassan
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)
Email : hatta[at]usim.edu.my
Tel : 06-798 6095

Sistem Maklumat
Aplikasi Akademik & Portal


Tullabiyyah
Sistem Pengurusan berkaitan Hal Ehwal Pelajar

ePKI
Sistem Penilaian Kemahiran Insaniah Pelajar

E-Akademik
Sistem Pengurusan Maklumat Aktiviti Akademik Staf Akademik

eUNDI
Sistem Pengundian untuk memilih Perwakilan Pelajar

eUNDI Senat
Sistem Pemilihan Anggota Senat Universiti

E-Qalam

Sistem Pengurusan Manuskrip


Al-Uqud

Sistem Pengurusan MOU/MOA


Portal Alumni

Merekodkan data Alumni USIM


Al-‘Ulyaa
Sistem Maklumat Pengurusan Pelajar Sarjana Pasca Siswazah

Al-‘Aaaliyah
Sistem Maklumat Pengurusan Pelajar Sarjana Muda

Tamhidi
Sistem Maklumat Pengurusan Pelajar Tamhidi

eTasjil
Sistem Semakan Tawaran dan Pendaftaran Pelajar Baru

Sistem Maklumat Akademik
Sistem Pengurusan Maklumat Akademik Pelajar (web based)

Al-Bahtiyyah
Sistem Pengurusan Maklumat Penyelidikan, Persidangan, Harta Intelek dan Pengkormesialan

eUG
Sistem Permohonan Kemasukan ke Program USIM

eCGS
Sistem Permohonan Kemasukan Program Siswazah

iAbqari
Sistem Pengurusan Sekolah (Kolej Genius Insan)

eNilai
Sistem Penilaian Kursus dan Pengajaran

eLI

Sistem Latihan Industri bagi Pelajar USIM


USIM Mobile

Aplikasi Mobil untuk capaian pelajar dan staf


Sistem Hebahan

Paparan Hebahan Program dan Makluman


Direktori Kepakaran (DoE)
Paparan Maklumat CV Staf Akademik

Portal iAcces
Portal setempat untuk warga USIM

Portal uParent
Capaian Portal bagi Ibu bapa Pelajar USIM

Portal iStaf
Capaian Portal Kakitangan USIM

Portal iStudent
Capaian Portal Pelajar USIM