USIM Smart University Blueprint

(Al-Jamiah Al-Mubarakah)

Tindakan Universiti Pintar – USIM Smart University Blueprint (Al-Jamiah Al-Mubarakah) ini diketuai oleh Ketua Pegawai Maklumat (CIO) USIM, YBhg. Prof. Madya Dr. Mohd Zalisham Jali sebagai Pengurus Projek.

Manakala 13 inisiatif diterajui oleh Ketua-ketua yang telah dilantik bagi menggerakkan program- program di bawah inisiatif ini.

13 Inisiatif USIM Smart University Blueprint

CASHLESS CAMPUS

Jabatan Bendahari
Klik di sini

SMART ATTENDANCE

Jabatan Pendaftar
Klik di sini

SECURITY & SAFETY CAMPUS

Bahagian Keselamatan
Klik di sini

INTERACTIVE WEBSITE

Pusat Komunikasi Strategik
Klik di sini

SMART MASJID

Pusat Islam
Klik di sini

SMART HEALTH

Pusat Kesihatan Universiti
Klik di sini

SMART BUILDING

Jabatan Pembangunan & Pengurusan Fasiliti
Klik di sini

COMPLIANCE & SECURITY

System Development & Engineering Centre
Klik di sini

ACADEMIA MANAGEMENT SYSTEM

Pejabat Ketua Pegawai Digital
Klik di sini

DIGITAL LIBRARY & KNOWLEDGE MANAGEMENT

Jabatan Perpustakaan
Klik di sini

FLEXIBLE EDUCATION

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Klik di sini

LEARNING SPACE

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Klik di sini

DASHBOARD @ USIM

Pejabat Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Komunikasi Korporat)
Klik di sini