Garis Panduan ICT USIM

Garis Panduan ICT USIM menerangkan secara umum penggunaan sumber -sumber teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang terdapat di USIM dan diterima pakai sebagai garis panduanumum. Mana-mana garis panduanterperinci untuk setiap sumber yang disenaraikan adalah mengatasi garis panduan umum ini.

Terbitan : Jun 2020

Muat Turun
BORANG

Borang Permohonan, Aduan dan Tempahan.

VIRTUAL BACKGROUND

Jadikan online meeting anda lebih menarik!

MANUAL PENGGUNA

Manual Pengguna untuk perkhidmatan ICT .

SPESIFIKASI ICT

Panduan perolehan perkakasan ICT.