MUAT TURUN

Garis Panduan ICT USIM

Garis Panduan ICT USIM menerangkan secara umum penggunaan sumber – sumber teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang terdapat di USIM dan diterima pakai sebagai garis panduan umum. Mana-mana garis panduan terperinci untuk setiap sumber yang disenaraikan adalah mengatasi garis panduan umum ini

Muat Turun

Borang

Borang Permohonan, Aduan dan Tempahan.

Virtual Background

Jadikan online meeting anda lebih menarik!

Manual Pengguna

Manual Pengguna untuk perkhidmatan ICT .

Spesifikasi ICT

Panduan perolehan perkakasan ICT.

Permohonan Perkakasan dan Perisian
Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

Berikut merupakan proses kerja untuk memohon perkakasan dan perisian bagi Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) di USIM. Kelulusan bajet bagi permohonan adalah diuruskan oleh fakulti sepenuhnya.