Laman Utama2020-12-24T10:11:34+08:00

SDEC Peneraju Teknologi

SDEC terdiri daripada bahagian-bahagian yang berperanan menerajui pembangunan
dan kejuruteraan perisian
yang digunakan di Universiti. SDEC sentiasa
terkehadapan dalam
memastikan segala teknologi terus dipacu unggul
selari dengan misi dan visi USIM

Governan
& Strategik

Aplikasi Akademik
& Portal

Aplikasi Korporat
& Kewangan

Infrastruktur
ICT

Multimedia
& Teknologi Pengajaran

Garis Panduan ICT USIM

Garis Panduan ICT USIM menerangkan secara umum penggunaan sumber -sumber teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang terdapat di USIM dan diterima pakai sebagai garis panduanumum. Mana-mana garis panduanterperinci untuk setiap sumber yang disenaraikan adalah mengatasi garis panduan umum ini.

Terbitan : Jun 2020

Muat Turun

 
Garis Panduan Operasi Makmal Komputer
/ Learning Space USIM

Garis Panduan ini menerangkan secara umum penggunaan makmal komputer dan learning space yang terdapat di USIM semasa Pasca Perintah Kawalan pergerakan (PKP) COVID-19.

Terbitan : Jun 2020

Pengoperasian Makmal Komputer / Learning Space
Muat Turun
Garis Panduan

Garis Panduan ICT USIM

Garis Panduan ICT USIM menerangkan secara umum penggunaan sumber -sumber teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang terdapat di USIM dan diterima pakai sebagai garis panduan umum. Mana-mana garis panduan terperinci untuk setiap sumber yang disenaraikan adalah mengatasi garis panduan umum ini.

Muat Turun
Ikuti Channel Telegram

Info ICT USIM

Dapatkan segala maklumat berkenaan ICT di USIM
dengan lebih pantas, tepat dan tuntas ! Klik pautan untuk sertai.

Sertai Sekarang
Go to Top