BAHAGIAN APLIKASI
KORPORAT & KEWANGAN

FUNGSI BAHAGIAN

  • Bertanggung jawab merancang, menganalisis, memperoleh, membangun, menambahbaik, melaksana dan menyelenggara Sistem Aplikasi Korporat & Kewangan Universiti serta sistem-sistem sokongan yang berkaitan dengan pengurusan pentadbiran Universiti.

  • Memastikan aplikasi yang dibangunkan lengkap dengan fungsi sistem dan selamat dari serangan siber.

Ketua Bahagian

Ts. Yussavialina Hamdan
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F48)
Email : vialina[at]usim.edu.my
Tel : 06-798 6008

Ketua Seksyen
Aplikasi Korporat & Kewangan

Ts. Noorazera Azizan
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)
Email : noorazera[at]usim.edu.my
Tel : 06-798 6093

Ketua Seksyen
Aplikasi Sokongan Sistem

Amirul Falanee Hasnan
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)
Email : amirul[at]usim.edu.my
Tel : 06-798 6043

Sistem Maklumat
Korporat & Kewangan


AMV3
Sistem Maklumat Kewangan Universiti

myOT
Tuntutan kerja lebih masa bagi staf sokongan

Jominfaq
Sistem Sumbangan Crowdfunding

uEvent
Sistem Kehadiran Aktiviti Staf

MyARIFS
Sistem Pengurusan Fasiliti

MyTRAMS

Sistem Pengurusan Latihan


Sistem ePerolehan

Pembekal berdaftar / belum berdaftar di USIM : maklumat sebutharga


eTalent
Sistem Pengurusan Bakat

eGEMSYS
Sistem Pengurusan Majlis

eKlinikal 2.0v
Pengurusan Maklumat Kesihatan warga USIM dan orang awam.

myClaim
Tuntutan bagi Tenaga Pengajar Sambilan (TPS)

myPayment 3.0v
Pembayaran yuran dan seminar secara online

Munazzim
Sistem Maklumat Pengurusan Staf

ePrestasi
Sistem Penilaian Prestasi Tahunan Staf

eSekata
Sistem Sasaran Kerja Tahunan

eIRIS
Sistem Permohonan Jawatan

Sistem Cetakan Kad
Sistem Cetakan Kad Staf dan Pelajar

Sistem Keselamatan Kampus
Sistem Pengurusan Keselamatan Kampus

MyAKRAB 2.0
Sistem Pengurusan Kehadiran Staf