INSENTIF DIGITAL KAMPUS BARAKAH

(IDKB)

“Menyokong dan Melaksanakan Konsep BYOD (Bring Your Own Device) di USIM”

***Dahulu dikenali sebagai Baucar Staf 1 Notebook (BS1N)

Pengenalan :

Skim INSENTIF DIGITAL KAMPUS BARAKAH (IDKB) ini diperkenalkan bagi menyokong dan melaksanakan konsep BYOD (Bring Your Own Device) di USIM melalui pemberian Insentif Digital Kampus Barakah (IDKB) kepada staf yang layak mengikut Garis Panduan Penempatan Perkakasan ICT Mengikut Kumpulan Staf Bagi Keperluan Pentadbiran. IDKB merupakan penjenamaan semula Skim Baucar Staf 1 Notebook (BS1N) yang telah diperkenalkan sejak tahun 2017.

Pengenalan :

Skim INSENTIF DIGITAL KAMPUS BARAKAH (IDKB) ini diperkenalkan bagi menyokong dan melaksanakan konsep BYOD (Bring Your Own Device) di USIM melalui pemberian Insentif Digital Kampus Barakah (IDKB) kepada staf yang layak mengikut Garis Panduan Penempatan Perkakasan ICT Mengikut Kumpulan Staf Bagi Keperluan Pentadbiran. IDKB merupakan penjenamaan semula Skim Baucar Staf 1 Notebook (BS1N) yang telah diperkenalkan sejak tahun 2017.

Mesyuarat Pemilihan IDKB bersama Panel Penilai

22 Mac 2023

Senarai Penerima Insentif Digital Kampus Barakah (IDKB) Tahun 2023

Penerangan Insentif Digital Kampus Barakah (IDKB)

Carta Alir Permohonan IDKB

Garis Panduan Permohonan IDKB

Tarikh-Tarikh Proses Permohonan Pelaksanaan
Insentif Digital Kampus Barakah (IDKB) 2023

7 Feb 2023

Mesyuarat Pelaksanaan
IDKB 2023

13 Feb 2023 – 26 Feb 2023

Permohonan Secara
Online

27 Feb 2023 – 13 Mac 2023

Semakan
Permohonan

22 Mac 2023

Mesyuarat Pemilihan IDKB
bersama Panel Penilai

31 Mac 2023

Makluman kepada
pemohon melalui email

4 April 2023

Taklimat
IDKB

8 April 2023 – 18 April 2023

Tandatangan Surat Setuju Terima, Penyerahan Dokumen Setuju Terima

8 April 2023 – 7 Julai 2023

Tempoh pembelian notebook dan penyerahan dokumen pembelian (resit pembelian)

*Bermula selepas penyerahan Dokumen Setuju Terima

Penyerahan notebook/komputer sediada kepada Urusetia IDKB
*selewatnya 5 hari selepas penerimaan  notebook baharu.

Maklumat lanjut sila hubungi :