INSENTIF DIGITAL KAMPUS BARAKAH

(IDKB)

“Menyokong dan Melaksanakan Konsep BYOD (Bring Your Own Device) di USIM”

***Dahulu dikenali sebagai Baucar Staf 1 Notebook (BS1N)

Pengenalan :

Skim INSENTIF DIGITAL KAMPUS BARAKAH (IDKB) ini diperkenalkan bagi menyokong dan melaksanakan konsep BYOD (Bring Your Own Device) di USIM melalui pemberian Insentif Digital Kampus Barakah (IDKB) kepada staf yang layak mengikut Garis Panduan Penempatan Perkakasan ICT Mengikut Kumpulan Staf Bagi Keperluan Pentadbiran. IDKB merupakan penjenamaan semula Skim Baucar Staf 1 Notebook (BS1N) yang telah diperkenalkan sejak tahun 2017.

Permohonan Insentif Digital Kampus Barakah (IDKB)
Fasa 2 Tahun 2023 secara
online telah
DITUTUP

** Makluman kepada pemohon melalui email
15 September 2023

Pengenalan :

Skim INSENTIF DIGITAL KAMPUS BARAKAH (IDKB) ini diperkenalkan bagi menyokong dan melaksanakan konsep BYOD (Bring Your Own Device) di USIM melalui pemberian Insentif Digital Kampus Barakah (IDKB) kepada staf yang layak mengikut Garis Panduan Penempatan Perkakasan ICT Mengikut Kumpulan Staf Bagi Keperluan Pentadbiran. IDKB merupakan penjenamaan semula Skim Baucar Staf 1 Notebook (BS1N) yang telah diperkenalkan sejak tahun 2017.

Mesyuarat Pemilihan IDKB bersama Panel Penilai

22 Mac 2023

Senarai Penerima Insentif Digital Kampus Barakah (IDKB) Tahun 2023 Fasa 2

Penerangan Insentif Digital Kampus Barakah (IDKB)

Carta Alir Permohonan IDKB

Garis Panduan Permohonan IDKB

Tarikh-Tarikh Proses Permohonan Pelaksanaan
Insentif Digital Kampus Barakah (IDKB) 2023

4 Ogos 2023

Mesyuarat Pelaksanaan
IDKB 2023

11 Ogos 2023 – 25 Ogos 2023

Permohonan Secara
Online

28 Ogos 2023 – 9 September 2023

Semakan
Permohonan

12 September 2023

Mesyuarat Pemilihan IDKB
bersama Panel Penilai

15 September 2023

Makluman kepada
pemohon melalui email

19 September 2023

Taklimat
IDKB

19 September 2023 –
29 September 2023

Tandatangan Surat Setuju Terima, Penyerahan Dokumen Setuju Terima

19 September 2023 –
6 Oktober 2023

Tempoh pembelian notebook dan penyerahan dokumen pembelian (resit pembelian)


*Bermula selepas penyerahan Dokumen Setuju Terima

Penyerahan notebook/komputer sediada kepada Urusetia IDKB
*selewatnya 5 hari selepas penerimaan  notebook baharu.

Maklumat lanjut sila hubungi :