BAHAGIAN
INFRASTRUKTUR ICT

FUNGSI BAHAGIAN

  • Bertanggungjawab mengkaji, merancang dan menyediakan infrastruktur ICT (rangkaian, keselamatan ICT, pusat data, perkakasan ICT dan telekomunikasi) yang mencukupi, sedia dan selamat digunakan bagi menyokong pentadbiran, pengajaran dan pembelajaran di USIM.

Ketua Bahagian

Ts. Nooraini A.Manan
Pegawai Teknologi Maklumat (F48)
Email : nooraini@usim.edu.my
Tel : 06-798 6000

Ketua Seksyen Pengurusan Server & Keselamatan Siber

Ts. Arif Izwan Kusairi
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)
Email : arifizwan@usim.edu.my
Tel : 06-798 0185

Ketua Seksyen
Rangkaian & Komunikasi

Fakrul Radzi Md Akhir@Harun
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)
Email : fakrul@usim.edu.my
Tel : 06-798 6095

Ketua Seksyen Pengurusan
Data

Ts. Noor Hafizah Abdullah
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)
Email : noorhafizah@usim.edu.my
Tel : 06-798 6601

Bantuan Infrastruktur ICT