PENSIJILAN ISO/IEC 27001:2013

Bermula 1 Julai 2022

SKOP ISMS

Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi proses “Penawaran Kemasukan dan Pendaftaran Pelajar baru Peringkat Ijazah Sarjana Muda di USIM

Dasar Keselamatan Maklumat

1. Menyediakan Pelan Pengurusan Keselamatan Maklumat USIM yang optimum bagi menjamin kerahsiaan, ketersediaan, kebolehcapaian dan integriti maklumat, dengan menghayati Visi dan Misi USIM.

2. Membangunkan Objektif Keselamatan Maklumat yang memenuhi keperluan dan pelaksanaan ISMS serta dipantau keberkesananya.

3. Memenuhi dan Mematuhi keperluan perundangan dan akta berkaitan di mana Pelaksanaan ISMS adalah tertakluk kepada keperluan perundangan semasa atau peraturan-peraturan lain yang perlu dipatuhi.

4. Melaksanakan Penambahbaikan berterusan melalui proses-proses dan kawalan-kawalan yang telah dikenalpasti dan diputuskan di dalam Semakan Pengurusan ISMS USIM.

Objektif Keselamatan Maklumat SDEC