BAHAGIAN GOVERNAN
& STRATEGIK

FUNGSI BAHAGIAN

  • Bertanggungjawab di dalam urusan pentadbiran dan kewangan di SDEC.

  • Membangun, mengemaskini dan memantau pelaksanaan Dasar ICT.

  • Bertindak sebagai PMO bagi projek-projek ICT.

  • Menjalankan audit dalaman bagi projek-projek ICT.

  • Menggerakkan kajian teknologi baharu ICT bagi tujuan pelaksanaan dan adaptasi di USIM.

  • Merancang dan memantau pelaksanaan latihan ICT staf serta kemajuan kerjaya staf teknikal.

Ketua Bahagian

Ts. Mohd Saiful Abdul Samad
Pegawai Teknologi Maklumat (F52)
Email : pengarah.sdec[at]usim.edu.my
Tel : 06-798 6007

Ketua Seksyen
Latihan & Kemajuan
Kerjaya ICT

Ts. Khadijah Chamili
Pegawai Teknologi Maklumat (F54)
Email : khadijah[at]usim.edu.my
Tel : 06-798 8082

Ketua Seksyen
Dasar, Kualiti
& R&D

Ts. Nooraini A.Manan
Pegawai Teknologi Maklumat (F52)
Email : nooraini[at]usim.edu.my
Tel : 06-798 0000