Polisi Keselamatan Siber USIM (PKS) mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan ruang siber yang ditakrifkan sebagai sistem-sistem teknologi maklumat dan komunikasi, maklumat yang disimpan dalam sistem-sistem tersebut, manusia yang berinteraksi dengan sistem-sistem ini secara fizikal atau maya serta persekitaran fizikal sistem-sistem tersebut disimpan.

Polisi ini juga menerangkan kepada semua pengguna di USIM mengenai tanggungjawab dan peranan mereka dalam melindungi aset ICT USIM dan maklumat di ruang siber.

*Tarikh kelulusan PKS USIM ini ialah pada 29 Februari 2024

Lihat dokumennya di sini :

Polisi Keselamatan Siber USIM (PKS)

Pengesahan perakuan membaca PKS USIM boleh dibuat pada pautan di bawah:

Pengesahan Perakuan Membaca PKS