CLOUD DESK @ USIM

Cloud Desk merupakan teknologi terkini yang berevolusi berasaskan konsep Virtual Desktop Infrastructure (VDI) di mana perisian mahupun desktop PC dijadikan dalam bentuk imej dan ditempatkan di dalam pelayan (server), kemudian dicapai oleh pengguna melalui PC/tablet.