6 September 2023 telah diadakan Latihan Penyelarasan Laman Web Pusat Tanggungjawab USIM ( Bahagian 1) bersama webmaster jabatan oleh Instruktor dari StraComm dan SDEC USIM dalam memperkasakan lagi pentadbiran laman web yang menjadi antara platform utama informasi universiti.

#sdecusim #lamanwebptj