13 Jun 2023 – SDEC menerima kunjungan hormat daripada 12 orang wakil MAIWP yang bertujuan untuk melihat proses kerja Sistem Pengurusan Kewangan USIM yang sedang dilaksanakan serta dapat berkongsi pandangan, idea dan pengalaman ke arah MAIWP mendapatkan Pensijilan Pematuhan SAGA.