MAKMAL KOMPUTER

USIM menyediakan makmal komputer yang dilengkapi dengan kemudahan untuk kegunaan pelajar di semua fakulti-fakulti.
Makmal komputer dilengkapi dengan komputer dan perabot serta perisian yang bersesuaian mengikut program pembelajaran.

Maklumat lanjut sila e-mel ke :

thuraiya@usim.edu.my
shahreza@usim.edu.my