HYBRID CLASSROOM

HYBRID CLASSROOM

Untuk menyokong Pengajaran & Pembelajaran terkini, Pihak SDEC telah menyediakan fasiliti ICT yang menyokong “Hybrid Classroom”di beberapa lokasi dan PTJ. Sekiranya pensyarah/staf ingin menggunakan fasiliti tersebut, sila hubungi pejabat pentadbiran fakulti/pusat untuk tempahan.

Untuk menyokong Pengajaran & Pembelajaran terkini, Pihak SDEC telah menyediakan fasiliti ICT yang menyokong “Hybrid Classroom”di beberapa lokasi dan PTJ. Sekiranya pensyarah/staf ingin menggunakan fasiliti tersebut, sila hubungi pejabat pentadbiran fakulti/pusat untuk tempahan.

Lokasi Fasiliti ICT yang menyokong “Hybrid Classroom

Dewan Kuliah (Hybrid Classroom)

Peralatan Mudah Alih (Online Classroom)

Pusat Tanggungjawab Item Unit
Fakulti Ekonomi & Muamalat Webcam, Speaker, Tripod 2 Set
Fakulti Syariah & Undang-Undang Webcam, Speaker, Tripod 2 Set
Fakulti Kepimpinan & Pengurusan Webcam, Speaker, Tripod 2 Set
Fakulti Pengajian Bahasa Utama Webcam, Speaker, Tripod 2 Set
Fakulti Pengajian Quran & Sunnah Webcam, Speaker, Tripod 2 Set
Fakulti Sains & Teknologi Webcam, Speaker, Tripod 2 Set
Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan Webcam , Speaker, Tripod 2 Set
Fakulti Pergigian Webcam, Speaker, Tripod 2 Set
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina Webcam, Speaker, Tripod 2 Set
Pusat Tamhidi Webcam, Speaker,Tripod 2 Set

Panduan Penggunaan Peralatan Mudah Alih (Online Classroom)