Bengkel Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA) bersama pihak MAMPU
Tarikh : 31 Januari 2023 higga 2 Februari 2023
Masa : 9.00 pagi hingga 5.00 petang
Tempat : Bilik Seminar Ibnu Abbas, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah
Bengkel yang diadakan bagi memberikan pendedahan berkaitan Buku Panduan Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA)

kepada teknikal pembangunan sistem di SDEC dan mempelajari amalan terbaik dalam aspek penganalisaan dan rekabentuk pembangunan sistem aplikasi.