Disebalik tabir  Forum Keselamatan “Keselamatan Diri & Persekitaran Mahasiswa” pada 18 Januari 2023 (Rabu), 2.30 petang bertempat di Digital Creative Studio SDEC. Studio yang dilengkapi dengan teknologi moden seiring perkembangan Revolusi Industri (IR4.0) dalam menyokong peningkatan kualiti dan kuantiti kandungan digital e-pembelajaran.