28 – 29 Januari 2020 – Bahagian Multimedia dan Teknologi Pengajaran, SDEC telah menganjurkan latihan Augmented Reality (AR) yang berlangsung selama dua (2). Seramai 12 kakitangan BMTP telah menghadiri latihan tersebut.

Latihan ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada kakitangan Bahagian Multimedia dan Teknologi Pengajaran (BMTP) dalam pembangunan Augmented Reality (AR). Antara pendedahan yang diberikan adalah penggunaan perisian Blender 3D dan Unity. Latihan ini memberi fokus kepada pembinaan reka bentuk 3D dan juga animasi 3D.

 

Disediakan Oleh
Mohd Faizal Mohd Fuaad, SDEC.