18 Ogos 2021, Lensa Digital Siri 4 mengetengahkan tajuk Harnessing The Power of IoT yang disampaikan oleh Dr. Mazlan Abbas, Chief Executive Officer (CEO) Favoriot Sdn. Bhd dan Prof. Ir. Dr. Hafizal Mohamad, Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik & Elektronik, Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (FKAB), USIM.

Antara objektif pelaksanaan Lensa Digital pada kali ini ialah untuk bersama – sama berkongsi pendapat dan pengalaman berkaitan penggunaan IoT (Internet of  Thing) secara harian dalam pengumpulan data, barangan atau bahan yang dihubungkan dengan IoT.

Selain itu, perkongsian ini juga memberi pendedahan tentang pengetahuan, manfaat dan penggunaan IoT yang selamat kepada pengguna.

Disediakan oleh:

Nuradilah Binti Azman
Pembantu Tadbir
System Development and Engineering Centre (SDEC)
Universiti Sains Islam Malaysia
No.Tel : 06 – 798 6042 | Faks : 06 – 798 6050